Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

AdNet Media Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) a jelen általános
szerződési feltételekkel (a továbbiakban Ászf) tájékoztatja felhasználóit az általa nyújtott online videós oktatóanyag szolgáltatás igénybevételének feltételeiről:

A szolgáltatás tárgya: Online közzétett használati útmutató (a továbbiakban: Szolgáltatás)

A Szolgáltató adatai:

  • Cégnév: AdNet Media Kft.
  •  Székhelyének címe: 2440 Százhalombatta, Béke utca 4. 2/3.
  • Postacím: 2440 Százhalombatta, Béke utca 4. 2/3.
  • Adószáma: 23304288-2-42
  • Telefon: +36 70 326 58 07 (normál díjszabású)
  • E-mail: [email protected]

Felhasználó: a Szolgáltató jelen Ászf szerinti szolgáltatását az alábbiak szerint igénybe vevő természetes személy.

I. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA
1.1 A Szolgáltató Ászf szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez a jelen Általános szerződési feltételek elfogadása szükséges. Az Ászf elfogadása a Szolgáltatás nyújtására működtetett honlapon a Felhasználó regisztrációja, vagy regisztráció nélküli egyszeri vásárlás során történik, az űrlapon található, az Ászf elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével. A sikeres regisztráció, és az egyszeri vásárlás egyik előfeltétele az Ászf feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel a Szolgáltató és a Felhasználó között az Ászf szerinti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre. A Szolgáltatási Szerződés részét képezi az adott Szolgáltatás oldalán a Szolgáltató által közölt tájékoztatás. A tájékoztatásban foglalt tilalmak ellenére igénybe vett Szolgáltatás miatt keletkezett károkért a Felhasználó felelős.
1.2 Abban az esetben, ha a Felhasználó az Ászf feltételeit a fenti módon nem fogadja el, a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra sincs lehetősége. Az Ászf elfogadását és a sikeres regisztrációt követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.

 

II. Az ÁSZF hatálya
A jelen Általános Szerződési Feltételek valamennyi, a www.adnetmedia.hu honlapon elérhető és megvásárolható videóra érvényes. A Webshop használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webshop-on elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A Webshop-on keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A Webshop és az azt üzemeltető magánszemély semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

III. A szerződés tárgya
A szerződés megkötésével a Felhasználó jogot szerez arra, hogy a Szolgáltató szerzői jogi védelem alatt álló „megvásárolt” videóit több alkalommal a vásárlói felületén megnézze.  A szerződéses ellenérték megfizetésével az adott videó vagy videók megtekintésére szerez jogot a Felhasználó (továbbiakban: vásárlás).  A Szolgáltató kifejezetten fenntartja a szerződés tárgyát képező videó vagy videók a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti vagyoni jogokat. Így a Felhasználó nem jogosult a videókat letölteni, többszörözni, terjeszteni, nyilvános előadáson, a nyilvánossághoz közvetítéssel, sugárzással vagy másként használni, átdolgozni.  Tilos továbbá a videó szervereken vagy hálózatokban történő használata, tárolása, terjesztése, másolat készítése.
A Szolgáltatás fajtái:
– Videótár szolgáltatás : az előfizetési idő alatt a honlapon közzétett regisztrációs fiókjában elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül részt vehet a Felhasználó.

A Szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei
Ahhoz, hogy a Szolgáltatást megfelelő minőségben tudja a Felhasználó igénybe venni, legalább az alábbi számítástechnikai eszközökkel és szolgáltatásokkal kell a Felhasználónak rendelkeznie:
● Videó nézésére alkalmas számítástechnikai eszköz kijelzővel (pl. számítógép, laptop, tablet, okostelefon, stb.)
● A számítástechnikai eszközön elérhető Internet böngésző alkalmazás (pl. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Explorer, stb.)
● A számítástechnikai eszközön elérhető Internet kapcsolat, melynek sebessége az Interneten elérhető publikus videó nézését megfelelő minőségben lehetővé teszi (vezetékes, wifi vagy mobilhálózaton elérhető Internet, stb.)
● Működő, a számítástechnikai eszközbe épített vagy hozzá valamilyen adatátviteli közeggel (vezetékes, bluetooth, stb.) kapcsolt hangszóró A Felhasználó internet előfizetésével járó fizetési kötelezettségekért, az előfizetési csomag jellemzőiből (pl. adatletöltési határok) fakadó esetleges többletköltségekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A Felhasználó a Szolgáltatást az őt terhelő internet szolgáltatás jellemzőinek és díjainak ismeretében veszi igénybe.

 

A Szolgáltatás előfizetési díja, fizetési feltételek
A Szolgáltatás előfizetési díja a honlapon elérhető. A közzétett árak Áfá-t tartalmazó bruttó díjak, amelyeken felül a Felhasználót az igénybevétellel összefüggésben a Szolgáltató irányában egyéb költség nem terheli.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás díját egyoldalúan módosítsa a folyamatban lévő felhasználói igénybevételekre is kiterjedően. Amennyiben az árváltozással a Felhasználó nem ért egyet, a Szolgáltatást felmondhatja.

 

A Videótár szolgáltatás díja:
Adott Szolgáltatás – használati útmutató videók ára a honlapon egységként feltüntetve, a kiválasztott csomag ára fizetendő, egyszeri díj megfizetésével azonnali elérést kap az adott csomaghoz. Az igénybevételi időszak a díj megfizetése napján kezdődik.

A Szolgáltatás díját bankkártyával, vagy közvetlen banki átutalással fizeti a Felhasználó.
A Szolgáltatás menetrendjét a honlapon a Szolgáltató előzetesen közzéteszi.
A Felhasználó a megvásárolt csomagban lévő videókat jogosult mennyiségi korlátozás nélkül megnézni.

 

A szerződés létrejötte
Szerződést a kizárólag magyar nyelven lehet kötni. A megvásárolni kívánt videó részletes jellemzőiről, áráról, időtartamáról és feltételeiről a Felhasználó a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Felhasználó a „Megrendelem” feliratra a terméket megvásárolni.
A vásárlásnak feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden számlázáshoz szükséges adatot, az „MEGRENDELEM” feliratra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Szolgáltató részére. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja a „MEGRENDELEM” feliratra történő kattintást megelőzően. A vásárlás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A Szolgáltató a vásárlásról a fizetést követően visszaigazolást küld e-mailen. A vásárlásról a fizetést követő 48 órán belül a megadott adatok alapján számlát állít ki a Szolgáltató, amit a megadott e-mail címre küld meg, amely a szerződéskötés visszaigazolása. A vásárlás adatait a Szolgáltató tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja vásárlást visszaigazoló e-mailt, amely tartalmazza a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) m) alpontja szerinti lemondó nyilatkozatot. A fizetés gomb megnyomásával egyidejűleg a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezését adja a teljesítés megkezdéséhez, és a Vásárló tudomásul veszi a gomb megnyomásával, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. A fizetés megtörténtét követő 5 percen belül ** alatt megtekintheti a megvásárolt videót. A videó fizetést követő megtekinthetővé tétele a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) i) alpontja szerinti lezárt csomagolású hang- és képfelvétel átadásának és a csomagolás Vásárló általi felbontásának minősül. Ezen felül a videó fizetést követő megtekinthetővé tétele a szolgáltatás teljesítését is jelenti egyben.

 

Fizetés menete
A fizetés OTP SimplePay-en (https://simplepay.hu/) történik az alábbiak szerint:
A Felhasználó átirányításra kerül az OTP Simple Pay oldalára. Itt egy köztes fizetési felület fogadja, ahol kétféleképpen fizethet:
· Ha már SimplePay felhasználó, bejelentkezhet a SimplePay, hogy végrehajtsa a tranzakciót egyik tárolt bankkártyájának terhére;
· Ha nem SimplePay felhasználó, akkor kártyaadatainak megadásával fizethet.
A fizetés után a Vásárlót a SimplePay visszairányítja a Webshop-ba, ahol a fizetés sikerességétől függően további információkat kaphat.
A folyamat technikai szinten a következő lépésekben zajlik:
1. A Vásárló rákattint a „MEGRENDLEM” gombra és elindítja a fizetési folyamatot. 2. A Webshop rendszere egy kérést küld a SimplePay felé, amelyben elküldi a vásárlás összegét és minden egyéb paramétert, a saját tranzakciós azonosítóját.
3. A SimplePay válasz üzenetben jelzi a fizetés indításának sikerességét és átadja a fizetési tranzakcióhoz tartozó információt a Webshop számára (például fizetés egyedi azonosítója).
4. A Webshop a kapott azonosító alapján előállítja a redirect URL-t a SimplePay rendszerben, majd átirányítja a felhasználót.
5. A Vásárló a SimplePay fizetési felületen bejelentkezik, majd jóváhagyja a tranzakciót a fent leírt két mód egyikével
6. A tranzakció befejeződése után a SimplePay visszairányítja a vásárlót a Webshop-ba.

Elállási jog

Tekintettel arra, hogy a Webshop, használati útmutató oktató videókat forgalmaz, amelyek a fizetést követően perceken belül megtekinthetővé válnak, ami lezárt csomagolású hang- és képfelvétel átadásának, és a csomagolás Vásárló általi felbontásának minősül, ezért a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) i) alpontja alapján a fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállási jog. A fentieken túl a Vásárló nem gyakorolhatja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállási jogát, tekintettel arra, hogy a Webshop-on kötött szerződések szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések, és a fizetést követően a videók azonnal elérhetővé válnak, így a szolgáltatás teljesítése megtörtént. Tekintettel arra, hogy a fizetés gomb megnyomásával a Vásárló a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezett a Szolgáltató a teljesítésének megkezdéséhez, így a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Amennyiben fizetés előtt beikszelte azt, hogy „Kifejezetten belegyezem abba, hogy a Szolgáltató a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében megkezdje a teljesítést, és tudomásul veszem, hogy ezáltal a teljesítést megkezdését követően elveszítem a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállási jogomat.”, a Vásárlót nem illeti meg a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállási joga 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) a) és m) alpontja alapján.

VII. Vegyes rendelkezések
A Szolgáltató Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, a továbbiakban GDPR) előírásainak megfelelő adatkezelési tájékoztatója mindenkor elérhető a Szolgáltató honlapján.

Szavatosság, jótállás
A szolgáltató szolgáltatásokhoz – a videó megtekintésével történő – hozzáférést csak “megtekintett állapotban” biztosítja, és nem vállal semmilyen szavatosságot vagy jótállást a videón található tartalom egy bizonyos célnak való megfeleléséért, használatban történt kimaradásért, elmaradt bevételért vagy haszonért, elveszett vagy sérült adatokért, illetve egyéb kereskedelmi vagy gazdasági jellegű veszteségért, illetve semmilyen közvetlen, közvetett kárért, amely a szolgáltatások használatával bekövetkezett, egyéb esetekben az alábbiak alkalmazandóak.

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?
A Vásárló a Webshop hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?
A Vásárló – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat napon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Jótállás:
Hibás teljesítés esetén szerződésalapján Szolgáltató vagy a Webshop jótállásra nem köteles.

VIII. Szerzői jog
Videóhoz kapcsolódó jogok nem adhatók ki vagy bérbe, nem adható rájuk további engedély, nem engedményezhetők és nem ruházhatók át, illetve tilos a videó egészének vagy bármely részének egy másik felhasználó számítógépére történő átmásolásának engedélyezése. A Vásárló vállalja, hogy a videót nem adja el másnak, nem nézi meg csoportosan, ingyen sem adja oda senkinek. Cégeknél, iskoláknál, egyesületeknél, sportkluboknál ha nincs feltűntetve rendelő személy, csak intézménynév, akkor csak az adott intézmény egy törvényes képviselője használhatja, nézheti meg, és azt is csak saját tanulási céljaira. Amennyiben a Vásárlón kívül más harmadik személy is megtekinti a videót, úgy a Szolgáltató jogosult egy egyszeri 200.000 Ft összegű kötbérre a Vásárlóval szemben, illetve a kötbér igényen felül a Szolgáltató jogosult az adott videóhoz kapcsolódó szerződéses ellenérték felszámítására minden egyes harmadik személy után a Vásárlóval szemben. A videók felépítése, elrendezése, az azon látható ábrák és hallható szövegek a Szolgáltató számára nagy értéket képviselő üzleti titoknak és bizalmas információnak minősül.  A jelen Szerződésben foglalt kifejezett rendelkezések hiányában, a jelen Szerződés nem engedélyez a videókhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat, és a jelen Szerződésben kifejezetten megengedett jogokon kívül a Szolgáltató minden más jogot fenntart.

Panaszkezelés, szavatosság
Amennyiben a nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználónak észrevétele, kérdése, kifogása van, a Szolgáltatóval a [email protected] címen közölheti. Írásban közölt panasz esetén a Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja a felhasználói kifogást és annak eredményéről tájékoztatja a Felhasználót. Tájékoztatja a Felhasználót, hogy fogyasztói jogvita esetén a Felhasználó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat.

Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a(z) AdNet Media Kft. 2440 Százhalombatta Béke utca 4. 2/3. adatkezelő által a(z) www.adnetmedia.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Adatvédelem

A Vásárló által biztosított információkat a Szolgáltató a következő tárhely szolgáltatónál tárolja:
Cég neve: Rackforest Kft.
A cég székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. emelet 3008.
Cégjegyzékszám: 01-09-914549
Adószám: 14671858-2-41

Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követő vásárlásokra alkalmazandó.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webshop-on, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webshop-ot más domain név alá helyezze át.